ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน
โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี(ในโครงการพระราชดำริ)
เข้าสู่เว็บไซต์ ลงนามถวายพระพร