รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 11 คน
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย รักสม ( ปวช.รุ่น 1 ) (ต้อม)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 1
ที่อยู่ : 13/2 ม.4 ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
เบอร์มือถือ : 0983252334
อีเมล์ : tom_123tomyo@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วันชัย ปรีจันทร์ (วันชัย)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น : 18
ที่อยู่ : 77/4 ม.7 ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
เบอร์มือถือ : 0925145410
อีเมล์ : chai_10_chai@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วันชัย ปรีจันทร์ (วันชัย)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น : 18
ที่อยู่ : 77/4 ม.7 ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
เบอร์มือถือ : 0925145410
อีเมล์ : chai_10_chai@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายศรใหม่ เสียงใส (ป๊อก)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 22
ที่อยู่ : 2ม.7ต.ลิ่นถิ่น อ.มองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
เบอร์มือถือ : 0844858283
อีเมล์ : rescue3123@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : มนเดช นวมลพจน์ (ต้อง)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 16
ที่อยู่ : 23/5ม.4 ต.หนองบัวอ.พัฒนานิคมจ.ลพบุรี 15140
เบอร์มือถือ : 0995429397
อีเมล์ : mondet1259@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พยอม แซมสีม่วง (มด)
ปีที่จบ : 2541และ2544   รุ่น :
ที่อยู่ : เชียงใหม่
เบอร์มือถือ : 0810201998
อีเมล์ : 2526mod@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : บัณฑิต ห้าวหาญ (ต้น)
ปีที่จบ : 2541   รุ่น :
ที่อยู่ : ม.เวสเทิร์น กาญจนบุรี
เบอร์มือถือ : 0892229703
อีเมล์ : ton3108@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.สุจิตรา มณีจินดา (ชมพู)
ปีที่จบ : 2545   รุ่น :
ที่อยู่ : 139/1 ม.2 ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
เบอร์มือถือ : 0861737509
อีเมล์ : p_pim12@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายจักรกฤษณ์ เห็นศิริศักดิ์ (นุ๊ก)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น :
ที่อยู่ : 40/3 ม.6 ต.อุโลกสี่หมื่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
เบอร์มือถือ : 0615047008
อีเมล์ : nook898@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นัฐพล พิลา (หนึ่ง)
ปีที่จบ : 2536   รุ่น : 9
ที่อยู่ : บ.G4S 114 ม.5 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
เบอร์มือถือ : 0845266656
อีเมล์ : kim782@holmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : แสงเพรช (เจ็ค)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 34
ที่อยู่ : กาญ
เบอร์มือถือ : 0891763484
อีเมล์ : kjh@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม