รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : น.ส.สุจิตรา มณีจินดา (ชมพู)
ปีที่จบ : 2545   รุ่น :
อีเมล์ : p_pim12@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Taniyama siam.co.,ltd.
ตำแหน่ง : QA Laboratoly
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 28/1 ม.3 ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130

วันที่บันทึกข้อมูล : 12 ธ.ค. 2558,08:56 น.   หมายเลขไอพี : 49.229.126.215


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล