ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แผนที่โรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

ข้อมูลอาคารสถานที่

v อาคารเรียน                      จำนวน           4         หลัง            

v อาคารประกอบ                 จำนวน           3        หลัง   

v ส้วม                            จำนวน           4        หลัง   

v สนามฟุตบอล                  จำนวน           1        สนาม

v สนามบาสเก็ตบอล             จำนวน           1        สนาม                    

v สนามวอลเลย์บอล           จำนวน           1        สนาม

v สนามตระกร้อ                  จำนวน           1         สนาม

v หอพักชาย                      จำนวน           2        หลัง

v หอพักหญิง                     จำนวน           5        หลัง

v บ้านพักผู้บริหาร                 จำนวน           1        หลัง

v บ้านพักครู                       จำนวน           5        หลัง

v บ้านพักนักการ                   จำนวน           1        หลัง