คลังข้อสอบ ม.6
คลังข้อสอบ ม.6 วิชาภาษาไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 874.44 KB
คลังข้อสอบ ม.6 วิชาสังคมศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.39 MB
คลังข้อสอบ ม.6 วิชาภาษาอังกฤษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.4 MB
คลังข้อสอบ ม.6 วิชาคณิตศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.56 MB