ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Onsite 100%

วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี

(ในโครงการพระราชดำริ) เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ในรูปแบบ On-site 100% โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

ให้การต้อนรับนักเรียนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2565,10:55   อ่าน 426 ครั้ง