ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ จ้างเหมาประกอบอาหารให้แก่นักเรียนพักนอน ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 11) 26 เม.ย. 66
ประชาสัมพันธ์การเปิดเรียนแบบ onsite (อ่าน 610) 05 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรีเรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรน่า2019 (อ่าน 610) 26 พ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์การรรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 869) 05 มี.ค. 64
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย (อ่าน 1195) 26 ก.พ. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (อ่าน 1158) 26 ก.พ. 63
เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (อ่าน 1116) 26 ก.พ. 63
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย (อ่าน 971) 26 ก.พ. 63
ระเบียบการสมัครเรียนโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1138) 30 ม.ค. 63
ใบสมัครเข้าเรียน โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1150) 30 ม.ค. 63