ผู้บริหาร

นายศักดา ภุมรินทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
บริบทของโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
หลักสูตรสถานศึกษา
มาชร์ร่มเกล้า
ปฏิทินร่มเกล้า
บุคคลสำคัญ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
บรรยากาศโรงเรียน
ผลงานครู
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
อัตลักษณ์โรงเรียน
บรรยากาศ
ระบบเช็คชื่อนักเรียน
แผนการสอน
คลังข้อสอบ ม.3
คลังข้อสอบ ม.6
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการเข้าชมหรือใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์
ดีเยี่ยม
ดี
ปานกลาง
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2013
ปรับปรุง 15/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 336745
Page Views 525920

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2539 ปริญญาตรี (ค.บ.) ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี
2534 ปริญญาตรี / การศึกษาศาสตร์บัณฑิต / กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
2554 ปริญญาตรี/ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา/สังคมศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ.2527 - พ.ศ.2542 โรงเรียนบ้านโสกแสง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ครู 2 ระดับ 2 / อาจารย์ 1 ระดับ 6
พ.ศ. 2542- พ.ศ. 2547 โรงเรียนวัดบางแหวน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร อาจารย์ 2 ระดับ 6
1 ธันวาคม พ.ศ. 2547 - 12 มกราคม พ.ศ. 2549 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร อาจารย์ 2 ระดับ 7
13 มกราคม 2549 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ครู คศ.3
5 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2 หนังสืออ่านเพิ่มเติมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชุด ประชาคมอาเซียน
3 หนังสืออ่านเพิ่มเติมระดับประถมศึกษา เรื่อง ไปเที่ยวปะทิว
4 SAR
5 ทดลอง
6 ทดลองส่งข้อมูล