ผู้บริหาร

นายศักดา ภุมรินทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
บริบทของโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
หลักสูตรสถานศึกษา
มาชร์ร่มเกล้า
ปฏิทินร่มเกล้า
บุคคลสำคัญ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
บรรยากาศโรงเรียน
ผลงานครู
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
อัตลักษณ์โรงเรียน
บรรยากาศ
ระบบเช็คชื่อนักเรียน
แผนการสอน
คลังข้อสอบ ม.3
คลังข้อสอบ ม.6
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการเข้าชมหรือใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์
ดีเยี่ยม
ดี
ปานกลาง
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2013
ปรับปรุง 15/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 336670
Page Views 525845
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายปัณณวิชญ์ ซาไข
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสมฤทัย พาที
ครู

นางสาวจุฑามาศ พุ่มศิริ
ครูผู้ช่วย

นางสาวรุ่งนภา ทองแดง
ครูผู้ช่วย

นางสาวปานรวี สายกฤษณะ
ครูผู้ช่วย

นายชรินทร์ เกิดพุ่ม
่ครูผู้ช่วย

นางสาวฐาปนีย์ ภู่พล้บ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวรสรินทร์ สืบหยิ่ว
พนักงานราชการ

นางสาววรรณิศา เซี่ยงฉี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวชลลดา เหมือนวงษ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู