ผู้บริหาร

นายศักดา ภุมรินทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
บริบทของโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
หลักสูตรสถานศึกษา
มาชร์ร่มเกล้า
ปฏิทินร่มเกล้า
บุคคลสำคัญ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
บรรยากาศโรงเรียน
ผลงานครู
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
อัตลักษณ์โรงเรียน
บรรยากาศ
ระบบเช็คชื่อนักเรียน
แผนการสอน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการเข้าชมหรือใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์
ดีเยี่ยม
ดี
ปานกลาง
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2013
ปรับปรุง 20/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 325325
Page Views 506878

นางสาวจิรวรรณ ปรีชา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสิริรัตน์ นกพึ่ง
ครู

นายศราวุฒิ จิตบรรจง
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริกุล เชาวน์ศิริ
ครูผู้ช่วย

นางสาวปิ่นอยุภากร คำบาง
ครูผู้ช่วย

นางสาวปรียาพร บุญยืน
ครูผู้ช่วย

นายณัฐพงศ์ ใจอ้อย
ครูผู้ช่วย

นางสาวชาลิตา สุขสำราญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัชวรรณ ว่องจริงไว
พนักงานราชการ

MR.Roy Harry Watson
ลูกจ้างชั่วคราว

Ms. Ye Weijia