ผู้บริหาร

นายศักดา ภุมรินทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
บริบทของโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
หลักสูตรสถานศึกษา
มาชร์ร่มเกล้า
ปฏิทินร่มเกล้า
บุคคลสำคัญ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
บรรยากาศโรงเรียน
ผลงานครู
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
อัตลักษณ์โรงเรียน
บรรยากาศ
ระบบเช็คชื่อนักเรียน
แผนการสอน
คลังข้อสอบ ม.3
คลังข้อสอบ ม.6
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการเข้าชมหรือใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์
ดีเยี่ยม
ดี
ปานกลาง
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2013
ปรับปรุง 15/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 336692
Page Views 525867
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุจริต ศิริอิ่มสำราญ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสะอาด ทั่นเส้ง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนาจ สุขเจริญ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุภชัย เต็มอิ่ม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายมณฑล มีคติธรรม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวนิช แสงสุวรรณ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรพร สุวรรณปาล
ตำแหน่ง : คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ ถิ่นผาสุวรรณ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรจิตร พิ่มนิคม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบุญ พวงสุวรรณ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดา ภูมรินทร์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการและเลขานุการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูกาญจนเขตวิมล
ตำแหน่ง : คณะกรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : พระครูโกศลกาญจนวัฒน์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายกำธร สังข์มา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญ รักสม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมทย์ สุขสว่าง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการผุ้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายประพันธ์ จิรวัฒน์ธนากุล
ตำแหน่ง : คณะกรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางยอดขวัญ ธีรโชคดี
ตำแหน่ง : หัวหน้าเจ้าหน้าที่งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัตนาภรณ์ ทองจิตร์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิตยา ละสะวันตา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน